Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:11
-00:29:38
+00:36:15
8526 6523
193 / 228
-00:13:58
+00:28:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii