Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:22
-00:31:27
+00:34:26
8116 1791
412 / 498
-00:24:56
+00:31:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii