Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:27:41
-00:21:04
+00:58:55
6981 5299
193 / 194
-00:01:05
+00:46:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii