Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:49
-00:36:50
+00:34:37
3494 939
K45 : 135
122 / 156
-00:21:09
+00:26:26
00:28:51
-00:19:53
+00:12:24
522 522
29 / 95
-00:14:48
+00:05:06
00:50:50
-00:59:04
+00:21:52
2461 230
100 / 380
-00:43:41
+00:14:18
00:50:56
-00:55:49
+00:21:27
2897 226
106 / 501
-00:38:16
+00:13:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii