Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:56
-00:50:53
+00:15:00
714 681
27 / 498
-00:44:22
+00:11:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii