Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:54
-00:30:55
+00:34:58
8255 1857
421 / 498
-00:24:24
+00:31:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii