Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:00
-00:28:49
+00:37:04
8710 2111
134 / 144
-00:14:36
+00:33:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii