Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:38
-00:35:11
+00:30:42
6961 1264
363 / 498
-00:28:40
+00:27:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii