Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:43
-00:34:39
+00:38:22
6853 2180
K40 : 438
278 / 310
-00:15:01
+00:32:44
01:03:31
-00:43:14
+00:34:02
8939 2354
356 / 461
-00:25:39
+00:25:01
00:58:58
-00:36:51
+00:29:02
6316 998
250 / 403
-00:25:44
+00:23:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii