Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:50:29
-00:59:25
+00:21:31
2338 205
98 / 388
-00:36:24
+00:13:59
00:56:37
-00:39:12
+00:26:41
5319 648
276 / 498
-00:32:41
+00:23:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii