Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:36
-00:49:18
+00:31:38
6160 4648
63 / 99
-00:22:16
+00:31:36
01:07:04
-00:28:45
+00:37:08
8724 6605
120 / 128
-00:10:49
+00:32:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii