Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:06
-00:41:56
+00:37:24
6499 2126
K30 : 982
285 / 327
-00:19:40
+00:29:57
01:02:48
-00:33:01
+00:32:52
7699 1590
330 / 423
-00:20:20
+00:32:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii