Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:23:52
-00:25:26
+00:06:20
27 27
3 / 67
-00:18:49
+00:00:55
00:49:55
-00:45:54
+00:19:59
2370 148
96 / 395
-00:36:06
+00:18:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii