Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:06
-00:25:43
+00:40:10
9160 2385
467 / 498
-00:19:12
+00:36:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii