Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:13
-00:43:32
+00:33:44
8831 2291
47 / 62
-00:16:14
+00:20:57
01:00:57
-00:34:52
+00:31:01
7092 1328
34 / 47
-00:32:00
+00:18:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii