Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:18
-00:50:27
+00:26:49
5520 4685
64 / 133
-00:25:48
+00:16:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii