Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:10
-00:27:39
+00:38:14
8919 6692
456 / 498
-00:21:08
+00:34:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii