Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:48
-00:35:57
+00:41:19
10917 7386
548 / 592
-00:13:58
+00:33:40
01:15:09
-00:20:40
+00:45:13
9538 6917
421 / 427
-00:07:17
+00:37:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii