Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:20
-00:21:29
+00:44:24
9495 6901
486 / 498
-00:14:58
+00:41:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii