Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:44
-00:27:05
+00:38:48
8987 2276
461 / 498
-00:20:34
+00:35:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii