Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:37:58
-00:57:51
+00:08:02
81 6
8 / 333
-00:45:48
+00:05:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii