Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:40
-00:32:05
+00:47:54
6696 1513
243 / 251
-00:27:42
+00:45:46
01:11:54
-00:36:21
+00:42:01
5811 1186
221 / 250
-00:20:29
+00:41:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii