Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:56
-00:30:53
+00:35:00
8267 1862
422 / 498
-00:24:22
+00:31:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii