Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:55
-00:30:54
+00:34:59
8261 6400
84 / 105
-00:12:49
+00:32:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii