Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:46
-00:30:03
+00:35:50
8453 1965
433 / 498
-00:23:32
+00:32:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii