Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:46
-00:28:03
+00:37:50
8850 2190
452 / 498
-00:21:32
+00:34:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii