Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:20
-00:28:29
+00:37:24
8771 2145
305 / 333
-00:16:26
+00:34:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii