Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:58
-00:34:51
+00:31:02
7104 5773
372 / 498
-00:28:20
+00:27:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii