Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:03
-00:32:46
+00:33:07
7781 6159
396 / 498
-00:26:15
+00:29:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii