Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:47
-00:35:02
+00:30:51
7022 5727
369 / 498
-00:28:31
+00:27:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii