Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:26
-00:34:23
+00:31:30
7252 1384
377 / 498
-00:27:52
+00:28:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii