Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:29:16
-00:06:33
+00:59:20
9771 7013
497 / 498
-00:00:02
+00:56:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii