Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:16
-00:26:33
+00:39:20
9054 2318
463 / 498
-00:20:02
+00:36:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii