Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:46
-00:54:03
+00:11:50
266 251
1 / 67
-00:42:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii