Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:36
-00:30:13
+00:35:40
8423 1948
90 / 105
-00:12:08
+00:32:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii