Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:08
-00:34:41
+00:31:12
7154 5803
48 / 61
-00:25:59
+00:21:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii