Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:11
-00:49:51
+00:29:29
4910 1248
K30 : 582
214 / 329
-00:31:30
+00:24:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii