Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:08
-00:40:46
+00:40:10
8060 5442
367 / 388
-00:17:45
+00:32:38
00:56:07
-00:39:42
+00:26:11
5104 4515
264 / 498
-00:33:11
+00:22:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii