Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:43
-00:50:06
+00:15:47
878 834
37 / 498
-00:43:35
+00:12:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii