Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:06
-00:32:43
+00:33:10
7791 1625
398 / 498
-00:26:12
+00:29:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii