Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:47
-00:43:28
+00:34:54
4849 4063
102 / 135
-00:33:11
+00:26:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii