Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:26
-00:42:19
+00:37:40
5728 1028
240 / 293
-00:35:36
+00:27:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii