Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:09
-00:36:40
+00:29:13
6405 1030
337 / 498
-00:30:09
+00:25:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii