Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:43
-00:45:02
+00:32:14
8237 1997
421 / 592
-00:23:03
+00:24:35
00:59:58
-00:35:51
+00:30:02
6739 1171
296 / 427
-00:22:28
+00:22:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii