Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:45
-00:41:00
+00:36:16
9694 6901
62 / 84
-00:31:13
+00:23:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii