Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:26
-00:45:19
+00:31:57
8117 1934
43 / 62
-00:18:01
+00:19:10
01:02:31
-00:33:18
+00:32:35
7614 1556
37 / 47
-00:30:26
+00:20:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii