Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:25
-00:35:29
+00:45:27
8568 5619
343 / 356
-00:07:45
+00:38:37
01:10:10
-00:36:35
+00:40:41
10800 7341
395 / 446
-00:36:34
+00:33:31
01:15:35
-00:20:14
+00:45:39
9559 6926
387 / 395
-00:07:30
+00:41:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii