Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:32
-00:29:17
+00:36:36
8609 6559
439 / 498
-00:22:46
+00:33:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii