Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:45
-00:52:04
+00:13:49
494 468
19 / 339
-00:46:48
+00:04:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii