Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:52:00
-00:43:49
+00:22:04
3205 2974
39 / 115
-00:27:17
+00:13:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii